VISION

โปรดอ่านข้อมูลก่อนตัดสินใจเรียน

1. การรับเด็กเข้าติว ครูหมอน ไม่ได้ดูจาก ระดับชั้น หรือ ผลการเรียนที่โรงเรียน

2. เด็กทุกคนต้องผ่านการ Test ด้วยข้อสอบมาตรฐานของครูหมอน

◉ Test ที่สถาบัน (แนะนำ เพราะละเอียด ดูจุดอ่อน จุดแข็งให้)

◉ Test ผ่าน Google form (สำหรับเด็กต่างจังหวัด)

3. เมื่อ Test แล้วมี 4 Level เพื่อจับกลุ่มเด็กที่ทักษะใกล้เคียงกันเรียนด้วยกัน

ประถม

◉ Level  Basic  ทักษะที่ต้องการพัฒนาต่อยอดไปสู่ข้อสอบเข้า เรียนพื้นฐาน จัดระบบใหม่แบบ นับ 1

◉ Level  Quick  Skill ที่ได้เพื่อสอบเข้าห้อง สามัญ, Gifted

◉ Level  Silver  Skill ที่ได้เพื่อสอบเข้าห้อง Gifted, Ep,ข้อสอบแข่งขัน สสวท., Tedet, สมาคมคณิต, Asmo, TMC

◉ Level  เพชร  Skill ที่ได้เพื่อ สอบติดทุกสนามการแข่งขัน รร.ทุนจุฬาภรณ์ , สาธิตปทุมวัน(กระดาน 1), สวนกุกลาบใหญ่ Gate

*   Model จุฬาภรณ์ และ Top 5 ประเทศ แนะนำเรียนตั้งแต่ ป.4 ครูหมอนติวเข้าจุฬาภรณ์ทุกปีไม่เคยพลาด

**  ขั้นตอนการสมัครจุฬาภรณ์ ครูหมอนจัดการให้ทั้งหมดแต่ให้ผู้ปกครองส่งเอกสารเอง

*** Test จับเวลาทุกสัปดาห์ , เข้าค่ายเก็บตัวก่อนสอบ , โค้ชฝึกให้บริหารเวลา

มัธยม

◉ Level  Basic  ทักษะที่ต้องการเรียนพื้นฐานการสอบเข้า ม.4 ทั้งหมด

◉ Level  Quick  Skill ที่ได้เพื่อสอบเข้า สาย วิทย์ – คณิต ,ห้อง Gifted

◉ Level  Silver  Skill ทำข้อสอบในโจทย์แข่งขัน แนว IJSO ม.ต้น /แนวเตรียมอุดมใหญ่/ กลุ่ม มหิดล 5 รายการ

◉ Level  เพชร  ทักษะที่ต้องการโค้ชเพื่อติวเทคนิคโจทย์แนวแข่งขัน IJSO / สอวน. / KVIS /MWIT/เตรียมใหญ่/ทักษะโจทย์สอบเข้ามหาลัยที่จำเป็นต้องใช้ใน ม.ต้น

*   แนะนำให้เก็บตัว โค้ช 3 ปี  เพื่อเตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.4 แบบสอบเอาให้ติดไม่ใช่ไปลองสอบ

**  Test จับเวลาทุกสัปดาห์ , เข้าค่ายเก็บตัวก่อนสอบ , โค้ชฝึกให้บริหารเวลา

*** ครูหมอนติว สอวน.ฟรี ให้ตั้งแต่ เม.ย.ถึงสอบ เฉพาะคนที่ลงคอร์สเทอมใหญ่และผ่านการคัดเลือก (เราติด สอวน.ทุกปี)

📊 checklist ติด KVIS

1. Port แข่งขัน ระดับประเทศ (สอวน.,IJSO) 3 ครั้ง

2. Port การแข่งขัน ภาษาอังกฤษ

3. การเข้าค่าย 3 วันขึ้นไป

4. Port โครงงาน 3 งาน

5. Port LeaderShip 1 อัน

6. Port ดนตรี กีฬา ศิลปะ 1 อัน

◉ การปั้นลูกเข้า Kvis ต้องมี Port ด้วยนะคะ ทางครูหมอนช่วยเรื่องทำ Port และซ้อมสัมภาษณ์ให้นะคะ

ม.ปลาย

◉ ติดหมอ เพื่อปลด Lock ทุกความฝันการเป็นหมอ

◉ 📈 Checklist เข้าหมอรอบ Port

1️. ด้าน Academic

★ เก็บ Cer การแข่งขัน สอวน./ ฟิสิกส์สัปยุทธ์

★ เก็บ Cer โครงงาน /YSC / JSTP

★ เก็บ Cer Ivy League ของโลก

2. ด้านฝึกงาน

★ เก็บ 200 -300 ชม.

3. ด้านตัวตน

★ ทำProject

★ Vocabulary / Prefixes / Suffixes

4. แต่ง SOP ตัวตน

5. ซ้อมสัมภาษณ์ MMI 4-6 ฐาน

6. ขึ้นเล่ม ลำดับ Port

7. Leader Ship

◉ วางแผนด้วยโค้ช 6 คน เชี่ยวชาญการทำโครงงาน การแข่งขันระดับนานาชาติ

◉ ทีมได้ค้นหา Certificate ทั่วโลกมาไว้ใน แผนทั้งหมด

◉ วางรูปเล่มตาม Qualify ของแต่ละมหาวิทยาลัย

◉ ซ้อมสัมภาษณ์ MMI 6 - 8 ฐาน กับที่ปรึกษาทางด้านจิตวิทยาของทีม

คอร์สติดหมอติวอะไรให้บ้าง

◉ คณิต

◉ ฟิสิกส์

◉ เคมี

◉ ชีวะ

◉ IELTS

◉ ฟรี A-Level 6 วิชา ตลอดคอร์ส

★ คณิต 1

★ ฟิสิกส์

★ เคมี

★ ชีวะ

★ อังกฤษ + TGAT

ด่วน รับ 15 คนต่อปีเท่านั้น

คอร์ส A-Level

วางแผนทำPort วิศวะ, วิทยาศาสตร์, คณิตประกันภัย

1️. ด้าน Academic

★ เก็บ Cer การแข่งขัน

★ เก็บ Cer โครงงาน

★ เก็บ Cer Ivy League เมืองนอก

2. ด้านฝึกงาน

★ เก็บ 100++ชม.

3. ด้านตัวตน

★ ทำProject

4. แต่ง SOP ตัวตน

5. ซ้อมสัมภาษณ์

6. ขึ้นเล่ม ลำดับ Port

7. Leader Ship

◉ วางแผนด้วยโค้ช 6 คน เชี่ยวชาญการทำโครงงาน การแข่งขันระดับนานาชาติ

◉ ทีมได้ค้นหา Certificate ทั่วโลกมาไว้ใน แผนทั้งหมด

◉ วางรูปเล่มตาม Qualify ของแต่ละมหาวิทยาลัย

◉ ซ้อมสัมภาษณ์ MMI 6 - 8 ฐาน กับที่ปรึกษาทางด้านจิตวิทยาของทีม

คอร์ส A-Level ติวอะไรให้บ้าง

◉ คณิต 1 เด็กที่ต้องการใช้คะแนนส่วนนี้ มี 17 เรื่องที่ออกสอบ มีสอนสรุปทักษะที่ต้องใช้ให้ทุกบทสรุปแนวข้อสอบ ตะลุยเทคนิคขั้นต้นจนถึงขั้นเทพ (แบบที่หาเฉลยทั่วไปไม่มี)

★ SET

★ ตรรกศาสตร์

★ จำนวนจริง

★ Exponential

★ Logarithm

★ Matrix

★ ภาคตัดกรวย

★ ฟังก์ชัน

★ โดเมนและเรนจ์

★ ตรีโกณมิติ

★ ทฤษฎีกราฟ

★ แคลคูลัส

★ สถิติ

★ ความน่าจะเป็น

★ เวกเตอร์

★ จำนวนเชิงซ้อน

★ ทฤษฎีเศษเหลือ

★ ดอกเบี้ยและมูลค่าเงิน

◉ หลักสูตร Update ตลอดเวลา สด ใหม่ เสมอ

◉ TGAT เน้นทุก Part ที่ออกสอบ ติวให้ 10 ปีย้อนหลัง โจทย์ Reading มากเพียงพอ

★ Conversation / Idioms

★ Vocabulary / Prefixes / Suffixes

★ Reading / Main Idea

★ Grammar / Error / Sentence Completion

◉ ชีวะ เรียนด้วย mind map สรุปที่สำคัญ อ้างอิงเนื้อหาที่สอน จาก Campbell

★ Basic Bio

★ Human I

★ Human II

★ Plant Morphology

★ Plant. Physio

★ Genetic & Evo

★ Texo & Ecosystem

◉ ฟิสิกส์ เจาะลึกแนวข้อสอบทั้งหมดย้อนหลังให้ 10 ปี เจาะลึกแนวข้อสอบ เทคนิคตั้งแต่พื้นฐานถึงขั้นเทพ

★ กลศาสตร์

★ คลื่น

★ แสง

★ หน่วย

◉ เคมี ขึ้นชื่อว่ายากที่สุดใน PAT 2 ฉะนั้นเราจะเน้นทุกจุดที่เด็กพลาด ค่อย ๆ อธิบายสอนและทำข้อสอบแบบเจาะลึก 10 ปีย้อนหลัง

★ อะตอมและสมบัติของธาตุ

★ พันธะเคมี

★ โมลและสูตรเคมี

★ สารละลาย

★ ปริมาณสารสัมพันธ์

★ แก๊สและสมบัติของแก๊ส

★ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

★ สมดุลเคมี

★ กรด-เบส

★ เคมีไฟฟ้า

★ เคมีอินทรีย์

★ พิลิเมอร์

★ ความปลอดภัยและทักษะในการปฏิบัติการเคมี

★ เคมีกับการแก้ปัญหา

★ อื่น ๆ

*   แนะนำให้เก็บตัวถูก โค้ช 3 ปี เพราะข้อสอบมันเป็นโอลิมปิกเปลี่ยนเลข

**  พิเศษสุด ลงเรียน 2 ปีขึ้นไป TPAT 3 ฟรี 20 ชม. รับโค้ชปีละ 15. คนเท่านั้น

*** ครูหมอนติว สอวน.ฟรี ให้ตั้งแต่ เม.ย.ถึงสอบ เฉพาะคนที่ลงคอร์สเทอมใหญ่และผ่านการคัดเลือก (เราติด สอวน.ทุกปี)

4. ทุกคนต้องผ่านการ Test กับครูหมอนโดยตรงและสัมภาษณ์ทั้งผู้ปกครองและเด็ก

5. ความมุ่งมั่นของ ครูหมอน เพื่อให้เด็กทุกคนที่มาเรียนกับ ครูหมอน สอบติด ดังนั้น สถาบันนี้จึงเน้นและกระตุ้นเด็กอยู่ตลอดเวลา มีทั้งการบ้านทุกสัปดาห์ รวมถึง Test ทุก ๆ 2 เดือน ทุกอย่างจะรายงานผลให้ผู้ปกครองทราบโดยผ่านกลุ่มปิดใน Facebook

6. เนื้อหาที่ ครูหมอน จึงไม่เน้นในหลักสูตรที่สอนในโรงเรียน ครูหมอน เน้นข้อสอบเท่านั้น ที่นี่จึงไม่มีผลต่อเกรดในโรงเรียน

7. เราต้องการครอบครัวที่เข้าใจกระบวนการติวเพื่อสอบเข้า ว่าใช้ปัจจัย 3 ประสาน

★ ครูต้องเก่ง

★ พ่อแม่ต้องดัน

★ เด็กต้องเอา

8. เราจึงเน้นครอบครัวที่สามารถควบคุมให้ลูกทำโจทย์ที่บ้านได้ เพราะการซ้อมที่บ้านสำคัญมากจริง ๆ

9. เมื่อได้ผ่านการคัดเลือกให้มาเรียนที่ ครูหมอน เราจะมีสอนเพิ่ม ฟรี ทุกคอร์ส

10. การมาถูกโค้ชที่นี่เราจะให้สมัครสอบแข่งขันทุกรายการที่สำคัญระดับประเทศ รวมถึง Pretest

ครูได้ทำงานที่ตัวเองรักและได้ช่วยเหลือผู้อื่น

ครูอ่านหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่า Multiple Intelligences ของนักจิตวิทยาชื่อ Howard Gardner มนุษย์เรามีความเก่ง 8 ด้าน

1. ด้านร่างกาย เช่น นักกีฬา. นักเต้น

2. ด้านดนตรี เช่น นักดนตรี นักแต่งเพลง

3. ด้านมนุษยสัมพันธ์. เช่น นักการทูต นักการตลาด. ทนาย

4. ด้านการเข้าใจตนเอง เช่น นักจิตวิทยา

5. นักธรรมชาติ เช่น ทำงานด้านอนุรักษ์

6. คณิตศาสตร์ เช่น ครูสอนคณิตศาสตร์ นักออกแบบต้นทุน เล่นหุ้น

7. ด้านภาษา เช่น นักแปล นักเขียน ล่าม

8. นักมิติสัมพันธ์. เช่น วิศวกร สถาปนิค

หากชีวิตนี้มี 99 อย่างที่ไม่เก่ง มีแค่ 1 อย่างที่เก่งก็สามารถประสบความสำเร็จได้แล้ว ดังนั้น Vision ของครูหมอนคือ

“ทุกคนที่มาเรียนคณิตกับครูต้องเก่งจนเลยจุดวกกลับมาห่วยคณิตอีก รวมถึงต้องใช้ประโยชน์จากความเก่งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

ครูหมอนศิษย์คือลูกคำนี้ไม่ได้มาด้วยความบังเอิญมันรู้สึกและสัมผัสว่าทุกคำสอนที่ครูให้เด็กหรือการแนะนำผู้ปกครองมันมาจากความรู้สึกที่ว่า

“หากเด็กคนนี้เป็นลูกเรา เราจะปั้นเค้าให้ดีที่สุด ลูกเราต้องเรียนจนเป็น 10%ของประเทศ เด็กคนนี้ต้องสร้างประโยชน์ให้โลกใบนี้ต่อไป”

#ครูหมอนศิษย์คือลูก

เมนูหลัก

คอร์สเรียน
ติดต่อเรา
Social Network