คอร์สสด ครูหมอน #Onsite

คอร์ส Summer #Onsite
คอร์ส ปั้นหมอ ม.ปลาย #Onsite
คอร์ส A-Level ม.ปลาย #Onsite
คอร์ส ปั้นเด็กทุน ม.ต้น #Onsite
คอร์ส ปั้นเด็กทุน ประถม #Onsite
⭕️ สอบเข้า ม.1 มี 3 Level

🔆 ห้อง Basic (เน้นรอบสามัญ)

🔆 ห้อง Silver (เน้นรอบGifted,Ep,จุฬาภรณ์)

🔆 ห้อง เพชร (เน้นจุฬาภรณ์,Top5 กทม.,สอบแข่งขัน)

📚 ฟรีติวข้อสอบจริง 5 เดือน

⭕️ สอบเข้า ม.4 มี 3 Level

🔆 ห้อง Basic (เน้นรอบสามัญ,Gifted)

🔆 ห้อง Silver (เน้นเตรียมใหญ่,สอบIJSO)

🔆 ห้อง เพชร (เน้น มหิดล,Kvis, สอวน.)

👉 วางแผนPortfolioให้ ,ทำเล่มให้

👉 ติว สอวน. ให้ฟรี จนสอบ

⭕️ สอบเข้า มหาลัย มี 2 คอร์ส

🔆 คอร์ส ติดหมอ มี 3 Level

👉 Prep (ปูพื้นฐานนับ 1)

👉 Year 1 ติว สอวน. ,IELTS (ฝึกทุกมิติ)

👉 Year 2 ติว สอวน. ,IELTS (ฝึกทุกมิติ)

👉 Yesr 3 Test เสมือนจริง

🔆 มีใบ Certificate 39 ใบ

🔆 ทำ Portfolio ให้แม่นยำตามเงื่อนไข

🔆 ขึ้นรูปเล่ม ตรงเงื่อนไข แพทย์ทุกที่

🔆 Sit in คอร์ส A-Level ฟรีเมื่อลง 3 ปี

⭕️ คอร์ส A-Level 5 ตัว

👉 คณิตศาสตร์ 1

👉 ชีวะ

👉 เคมี

👉 ฟิสิกส์

👉 อังกฤษ + TGAT

🔆 ติว สอวน.ให้ในคอร์ส

🔆 โค้ช Portfolio ให้

🔆 ติว ฟรี 50 ชม. เมื่อลง 3 ปี

เมนูหลัก

คอร์สเรียน
ติดต่อเรา
Social Network